خون ارغوان ها از سعید سلطانپور به مناسبت 19 بهمن روز خونین سیاهکل
خون ارغوان ها از سعید سلطانپور به مناسبت 19 بهمن روز خونین سیاهکل

خون ارغوان ها سروده ای که سعید سلطانپور در رسای سیاهکل سروده است

سرودی متعلق به فدائیان خلق ایران که در آغاز انقلاب ایران پرآوازه شد.

شعر آن را سعید سلطانپور سروده که توسط جمهوری اسلامی در جشن ازدواجش دستگیر شد و سپس اعدام گشت.

شاملو شعر «حکایت» را دربارۀ همین ماجرا سروده.

زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها

تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها

که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان

به آیندگان نگر در زمان نگر بردمیده طوفان

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید

زند بال و پر ز نو آن کبوتر و سوی میهن آید

گرفته تمام شب شاخه ای به لب سرخ و گرده افشان

پرد گرده گسترد دانه پرورد سر زند بهاران

رویداد سیاهکَل که همچنین به قیام سیاهکَل و جنبش سیاهکَل نیز مشهور است، به حمله مسلحانهٔ هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ (۴۶ سال پیش) انجام دادند، گفته می‌شود. هدف از این عملیات آزاد سازی یکی از اعضای دستگیرشده این سازمان بود. در درگیری پیش آمده سه نفر از چریک‌ها کشته و ده نفر دستگیر و سپس اعدام شدند. به نوشته یان ریشار و نیکی کدی، این رویداد، نخستین حرکت مسلحانه با اهداف سیاسی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy