تجمع کارگران کیان تایر با شعارهای محکم نترسید نترسد ما همه با هم هستیم جلوی وزارت نیرو+ فیلم

85

صبح امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه؛ تجمع کارگران کیان تایر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه شان در مقابل ساختمان وزارت صنعت؛ معدن و تجارت ؛ دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران کیان تایر شعار میدهند نتزسید نترسید ما همه با هم هستیم.

این شعار در حالی داده میشود که نیروهای گارد ضدشورش کارگران را احاطه کرده اند تا مانع گسترش این حرکت مهم اعتراضی شوند.

نیروهای سرکوبگر ضدشورش نیز در برابر این کارگران صف کشیدند تا مانع گسترش این حرکت اعتراضی شوند.

پیش از این کارگران در دفعات مختلف تجمعاتی را در مقابل وزارت نفت برای پیگیری خواسته های بحقشان برگزار کرده بودند، در فراخوانهای مختلف کارگران از دوستان خود نیز دعوت کرده بودند که به آنها بپیوندند.

کارگران بازنشسته کیان تایر در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود صبح روز یک شنبه ۱بهمن۹۶ مقابل ساختمان وزارت صنعت؛ معدن و تجارت دست به تجمع زدند.

کارگران کیان تایر خواستار حقوق معوقه خود هستند بخصوص در سال جدید نمیتوانند پاسخگوی خانواده خود با این وضعیت باشند به این خاطر تا بدست آوردن حقوق خود از  پای  نخواهند نشست.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy