تجمع غارت شدگان کاسپین تهران با شعار سپرده گذار اعدام باید گردد راهپیمایی کردند+ فیلم

70

تجمع غارت شدگان کاسپین تهران صبح امروز سه‌شنبه۱۷بهمن‌ماه۹۶ در پاسخ به فراخوان قبلی در مقابل این موسسه غارتگر و دزد شکل گرفت.

تجمع کنندگان در اعتراض به چپاول اموال خود توسط این مؤسسه متعلق به سپاه پاسداران مقابل شعبه مرکزی آن در خیابان آفریقا تجمع کرده و شعارهایی علیه دزدی و غارت اموال خود توسط این موسسه حکومتی می دادند.

غارت شدگان شعار می‌دادند:«ساماندهی شعاره ملت شده آواره» و « پول مارو دزدیدن دارن باهاش وام میدن» و «اختلاس دولتی آخ بی‌غیرتی».

غارت شدگان مؤسسه کاسپین در تهران پس از سردادن شعارهایی مانند «مفسد اقتصادی آزاد باید گردد- سپرده گذار اعدام باید گردد» به سمت شعبه الوند این مؤسسه  دست به راهپیمایی زدند.

راهپیمایی غارت شدگان در خیابانهای از اقدامات مهمی است که بسرعت اعتراضات آنها را عمومی میکند و ترس را در دل مردم شکست میدهد.

همزمان با تهران در چند شهر دیگر از جمله رشت و مشهد نیز تجمعات مشابهی به وقوع پیوسته است.

چنانچه صبح امروز جمعی از غارت شدگان کاسپین در رشت در مقابل ساختمان این موسسه دست به تجمع زدند.

غارت شدگان که برخی از آنان کفن پوشیده بودند؛ شعار می دادند:

غارتگری کافیه جیب مردم خالیه

در تجمعی مشابه غارت شدگان موسسات افضل توس و آرمان وحدت و ولی عصر مقابل مجلس تجمع کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy