خودکشی، پل تبریز، پلی روگذری که امسال پذیرای ۵ خودکشی کننده بوده است

82

خودکشی پل تبریز، پلی روگذری که امسال پذیرای ۵ خودکشی کننده بوده است ساعتی پیش حوالی ساعت ۱۵ بعدازظهر دوشنبه ۱۶ بهمن، مردی میانسال برای اقدام به خودکشی خود را به بالای پل فلکه دانشگاه تبریز رسانید و فریاد زنان دردهایش را برشمرد.

خودکشی و خودسوزی و از بین بردن خود از تحفه های نظام ولایی است که جز مرگ برای مردم به ارمغان نیاورده است. ایران براساس نظرسنجی ها ایرانیان بالاترین آمار افسردگی و عصبانیت را بین ۱۴۹کشور جهان به خود اختصاص داده اند.

اگرچه خوشبختانه این خودکشی با ورود مردم ناکام ماند و اگرچه این نگون بخت نتوانست تصمیم خود را عملی کند!‌

اما مگر فقر تنها درب خانه او را زده است؟

خودکشی از روی پل تبریز زیاد اتفاق می افتد و بنا به گفته شاهدان هفته گذشته هم مردم شاهد خودکشی بوده اند.

اما مسولین بی لیاقت که از مشکلات اجتماعی و فشاری که به لحاظ روحی و روانی خود برای مردم بوجود آورده اند، بخوبی باخبر هستند هرگز فکری برای حصار کشی اطراف این پل تبریز انجام نمیدهند.

محسن ارشد‌زاده مدیرکل سازمان بهزیستی استان آذربایجان‌شرقی به ایلنا گفت: «طی سال جاری بیش از ۵ مورد اقدام به خودکشی پل تبریز با دخالت اورژانس اجتماعی ختم به خیر شده است.»

وی تاکید کرد تاکید کرد: «مکاتبات بسیاری با شهرداری منطقه ۱ جهت نرده کشی و اصلاح شرایط فیزیکی پل مذکور انجام شده است که تا به امروز شاهد اقدامی نبوده‌ایم»

این پدیده خاص یک شهر نیست چندی پیش دختران دانش آموز در اصفهان از روی پل با هم پایین پریدند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy