فریب مامورین وزارت اطلاعات برای بازداشت فعالین سیاسی و مدنی

228
هشدار- مامورین وزارت اطلاعات با پوشش پستچی فعالین مدنی را بازداشت کردند
هشدار- مامورین وزارت اطلاعات با پوشش پستچی فعالین مدنی را بازداشت کردند

طی چند روز اخیر تعداد زیادی از فعالین مدنی و سیاسی در شهرهای مختلف توسط مامورین وزارت اطلاعات که با پوشش پستچی و مامور برق به درب منزل آنها مراجعه کرده بودند، دستگیر شدند.

صبح امروز ۱۳ بهمن ماه؛ در ادامه دستگیریهای روز قبل مامورین وزارت اطلاعات، تحت عنوان پستچی و مامور برق به درب منازل مراجعه کرده و پس از باز کردن درب آنها را غافلگیر کرده دستگیر نموده اندبا حمله به این فعالین در خیابان و در منازل شخصی آنها را بازداشت کرده اند.

بر اساس اخبار موثق هویت دوتن از بازداشت شدگان آقای نادر افشاری و فرزان کاردان محرز است. تعداد افراد بازداشتی بیش از این دو نفر است اما از هویت بقیه بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

بازداشت شدگان روز گذشته
روز پنجشنبه۱۲بهمن ۹۶، مامورین وزارت اطلاعات به منزل بعضی فعالین در تهران و شهرستانها حمله کرده و بیش از ۶نفر را دستگیر نموده اند.

زندانیان سیاسی سابق سعید اقبالی؛ داریوش زند و همسرش شیما بابایی؛ زندانی سیاسی سابق بهنام موسیوند؛ محمود معصومی و لیلا فرجی از جمله دستگیر شدگان هستند. محمود معصومی در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین اعتصاب غذا کرده است.

سعید اقبالی که در منزل پدری اش در کرمانشاه دستگیر شده قرار شد به تهران منتقل شود.

در ساعت ۵بامداد همین روز(پنجشنبه۱۲بهمن) آقای داوود خسرجي، ۲۸ ساله، متاهل و ساکن شهر اهواز توسط اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. هنوز از محل نگهداری و اتهام نامبرده اطلاعی در دست نیست.

در تمام بازداشتها وسایل شخصی بازداشت شدگان تفتیش و مقادیری از آنها ربوده شده است.

نکته قابل توجه اینکه مامورین وزارت اطلاعات تحت عنوان پستچی به منزل داریوش زند مراجعه کرده و پس از باز کردن درب به داخل منزل یورش بردند. آنها پس از تفتیش منزل وی و همسرش شیما بابایی را دستگیر کردند.

از علت بازداشت و اتهام دستگیری آنها نیز اطلاعی نیست.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy