شرح کامل شکنجه های یک زندانی گرسنه در بدو ورود به زندان تهران بزرگ

200

شرح کامل شکنجه های یک زندانی در بدو ورود به زندان تهران بزرگ از زبان زندانی سیاسی سهیل عربی

دل نوشته سهیل عربی

چشم دل باز کن که جان بینی

آنچه نادیدنی است آن بینی

از این جهنم بازدید کنید- حسن آباد قم عمق فاجعه اینجاست!

در بدو ورود سربازها و پاسیارها زندانیان را مجبور میکنند که کاملا لخت شده و ۱۰بار بشین پاشو بروند و در صورتی که زندانی تحمل چنین تحقیر شدنی را نداشته باشد و لخت نشود بیش از ۱۵سرباز و او را با لوله آب باطوم و پوتین وی را مورد ضرب و شتم بیر حمانه قرار میدهند!

وسایلش را از بین میبرند و پس از اینکه خون از صورتش جاری شد! چند ساعت با پای پرهنه وی را در هوای سرد قرار میدهند و میگویند باید بنویسی هیچ شکایتی از مامورین محترم بازپرسی ندارم و خیلی هم ممنونم که کتک خودم و مشمول رافت اسلامی شدم.

از ۱۵خان بازرسی که میگذرید وارد بند میشوید بند ۴ بندی که ظرفیت ظرفیت نگهداری از ۷۰ زندانی را دارد! اما بیش از ۱۷۰ زندانی را در آن گنجانده اند که لاجرم بیش از ۷۰ تن حسینیه خواب کف خواب و حتی کف سالن خواب هستند.

وضعیت بهداشت و غذا وخیم است بارها در غذا سوسک و دم موش و سرنگ مشاهده شده است. جیره خوراکی را به زندانی نمیدهند.

آب داغ در اکثر ساعتها بسته است و استحمام حتی با آب ولرم جزو رویاهای زندانیان است. آبی که از شیر می آید قابل آشامیدن نیست و زندانیان مجبورند آب معدنی را از فروشگاه زندان چند برابر قیمت بخرند.

در صورت سانحه یا بیماری اعزام به بیمارستان بسیار دشوار است.

سربازان امام خمینی از ورود کتاب و لیوان به زندان جلوگیری میکنند اما قرص هرویین وشیشه به راحتی به داخل زندان آورده و خرید و فروش میشود این متن حاصل ۴۸ساعت تنها ۴۸ساعت زندگی در زندان تهران بزرگ است چه کسی میتواند درک کند حال و روز افرادی چون دکتر فرزاد عباسی را که سالهاست در این شکنجه گاه تحمل میکند او از زندانیان سیاسی محبوس در این بند است

سهیل عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در هشتمین روز اعتصاب غذا فشار روی ۱۵ کاهش وزن۱۸ کیلو

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy