گزارش مختصری از تظاهرات و درگیری در ۱۹شهر ایران در اولین روز دهه فجر خمینی

288
گزارش مختصری از تظاهرات و درگیری در 19شهر ایران در اولین روز دهه فجر خمینی
گزارش مختصری از تظاهرات و درگیری در 19شهر ایران در اولین روز دهه فجر خمینی

تظاهرات و درگیری دیروز پنجشنبه ۱۲بهمن، در شهرهای: تهران، مراغه، یزد، سنندج، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، زرین شهر، شاهرود، همدان، تویسرکان، مشهد، دورود، اراک، تبریز، بجنورد، بروجرد، مشکین شهر و رشت به وقوع پیوست.

در تبریز: هنگام مانور بسیجیان یکی از هموطنان با ماشین به صفوف آنها وارد شد و یکی از بسیجیان را به زمین زد و رژه اقتدار بهم خورد.

در اهواز جوانان دلیر در میدان شهدا و بازار ماهی‌فروشان شعارهای مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر دیکتاتور؛ و ایرانی با غیرت حمایت حمایت؛ به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات با درگیری و تیراندازی یگانهای ضدشورش همراه شد.

در تهران در چهار راه ولیعصر، ابوریحان و خیابان آزادی با گروه های انتظامی و پاسدار درگیر شدند   در پارک دانشجو مردمی که برای تظاهرات تجمع کرده بودند در مقابله با حمله مزدوران با پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کردند. عوامل نیروهای سرکوبگر شماری از تجمع‌کنندگان را بازداشت کردند.

کرمانشاه، در میدان آزادی مردم جمع شده  و با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و ایرانی باغیرت حمایت حمایت؛ دست به تظاهرات زدند. نیروی سرکوبگر اجازه استفاده از تلفنهای همراه را به مردم نمی‌دادند.

در رشت مردم با حضور نیروهای سرکوب که در خیابان مستقر شده بودند، با شعار مرگ بر دیکتاتور – خامنه‌ای حیا کن حکومت را رها کن به تظاهرات پرداختند.

در بروجرد،عکس بزرگ خمینی را در میدان خمینی به آتش کشیده شد.

بجنورد: عکس بزرگ خمینی در میدان این شهر به آتش کشیده شد.

در مشکین شهر مردم در خیابان ابوذر با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات خود را استارت زدند

در مشهد مردم در تظاهراتی گسترده با مزدوران انتظامی و لباس شخصی درگیر شدند.

در مشهد، در خیابان ملک آباد مردم شعار بترسید بترسید ما همه با هم هستیم – مشهدی باغیرت به‌پا خیز به‌پاخیز سر دادند.

در مراغه تظاهرات مردم مردم از چهار راه طلوع فجر با درگیر شدن عوامل انتظامی همراه بود.

در سنندج مردم با شعارهای مرگ بر دیکتاتور در میادین انقلاب، خمینی و آزادی مردم شعار مرگ بر دیکتاتور با نیروهای سرکوب درگیر شدند. در این شهر یک موتور نیروی انتظامی به آتش کشیده شد و به پایگاه بسیج این شهر حمله شد. نیروهای ضدشورش با ماشین آبپاش در هوای سرد سنندج به مردم با فشار آب میپاشیدند.

 تویسرکان بین مردم و تظاهر کننده و نیروهای سرکوب در خیابان باهنر درگیری شد و مزدوران با تیراندازی هوایی تلاش به متفرق کردن مردم داشتند.

درود. چهلمین روز شهادت حمزه لشنی شهید قیام در تدابیر شدید امنیتی که ناشی از ترس حکومت از مردم بود برگزار شد.

در اصفهان در اطراف پل خواجو مردم تجمع کردند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای هیبت دیکتاتور را شکستند.

اصفهان زرین شهر مردم به رغم فضای سرکوب در چهار راه مسجد اعظم با شعارهای مرگ بر خمینی و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر خاتمی شعار جدیدی خلق کرده بودند و میگفتند مرگ بر خمینی خامنه ای خاتمی سه مزدور اجنبی.

در یک اقدام تدافعی به‌دنبال گسترش نوشتن شعار مرگ بر خامنه‌ای بر در و دیوار شهرها، سپاه پاسداران صاحبان مغازه‌های فروش رنگ را تهدید کرده که بدون گرفتن شماره کد ملی مجاز به فروش اسپری رنگ به کسی نیستند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy