بازداشتی تظاهرات دیماه در زندان مرکزی تبریز با لبهای دوخته شده

141
بازداشتی تظاهرات دیماه در زندان مرکزی تبریز با لبهای دوخته شده
بازداشتی تظاهرات دیماه در زندان مرکزی تبریز با لبهای دوخته شده

یک بازداشتی تظاهرات دیماه در زندان مرکزی تبریز در حالت اعتصاب غذای اعتراضی بسر میبرد. این زندانی سیاسی بابک جباری نام دارد.

وی که یک مرد میانسال میباشد در تظاهرات سراسری ماه گذشته ایران در تبریز توسط عوامل اطلاعات و لباس شخصی بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است.

تمامی بازداشتی های تظاهرات دیماه ۹۶ در حالت ایزوله و دربندهای قرنطینه زندانهای مختلف در شرایط بسیار وخیمی نگهداری میشوند.

به دلیل تعداد زیاد دستگیری ها این زندانیان جای استراحت هم ندارند و غذای  کافی به آنها نمیدهند. به این زندانیان به وفور قرصهای بیماری زا داده میشود. آنها تحت فشار شکنجه های وحشتناک برای اعتراف به کارهایی است که انجام نداده اند زندانیان را مجبور میکنند حرفهایی را که بازجو میخواهد را امضا کنند و در صورت امضا با درست کردن پرونده به آنها حکم داده میشود.

این قرصها یکبار توسط مطهری نماینده مجلس افشا شد و او گفت به زندانیان قرصهایی داده میشود که حالشان را بد میکند و کشته میشوند.

بابک جباری در یک بند ویژه در انفرادی نگه داشته میشود وی از شش روز پیش اقدام به اعتصاب غذا نموده است. وی در اعتراض نسبت به وضعیتی که برایش ایجاد کرده اند لبهایش را دوخته است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy