اگر روز بدی دارید این تصاویر را ببینید تا بدانید بدشانس تر از شما هم هست
اگر روز بدی دارید این تصاویر را ببینید تا بدانید بدشانس تر از شما هم هست
فکر می‌کنید امروز روزتان نیست و کلی بدشانسی آورده اید؟ پس حتما تصاویر زیر را ببینید. در این مطلب تصاویری از بدشانسی‌های بزرگ افراد را می‌بینید. فکر نمی‌کنیم روز شما به اندازه این‌ها بد بوده باشد و به اندازه آن‌ها بدشانس باشید. فکر می‌کنید اگر در چنین موقعیتی باشید چه عکس‌العملی نشان می‌دهید؟
فلاش دوربین مشخص کرد چه چیزی در تاریکی بوده است…
 اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
اثر هنریتان بعد از ساعت‌ها تلاش از دستتان بیفتد
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
عجله داشته باشید و وقتی در را باز کنید با انبوه برف مواجه شوید
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید

بعد از چهار ساعت کار متوجه شوید کفش‌هایتان را اشتباه پوشیده‌اید

اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید

صبح به آشپزخانه بروید و با چنین صحنه‌ای روبرو شوید!

اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
یک شب برفی پنجره ماشینتان باز بماند
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید

بدشانسی

اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
در حال رانندگی چنین ماری از ماشینتان بیرون بیاید
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید

به باغ وحش بروید، گوشی از دستتان بیفتد و تمساح آن را بگیرد

اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید

درحال عکس گرفتن از فرزندتان چنین اتفاقی بیفتد

اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
چادرتان پرواز کند
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید

موقع فوت کردن شمع تولدتان آتش بگیرید

اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید

لپتاپ را بیرون ببرید تا در فضای باز کار کنید ولی…

اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید

هنوز هم فکر می‌کنید روز بدی داشتید؟

اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
نیم ساعت قبل از تمام شدن شیفت کاری چنین بلایی سرتان بیاید
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
بعد از چند ساعت پخت و پز در قابلمه بشکند
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
کف خانه بریزد
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
تصویر واقعی در فلورانس
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
عینک هایی که برای دیدن خورشید گرفتگی سفارش داده بودید ۴ روز بعد از خورشید گرفتگی به دستتان برسد
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید

 امروزتان چطور گذشت؟

اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید
لپتاپتان را شمع بسوزاند
اگر فکر می‌کنید روز بدی دارید این تصاویر را ببینید