حضور هلیکوپتر اضطراری نیمه شب در مقر علی خامنه ای+ فیلم

487

ساعت یک بامداد نیمه شب گذشته ۱۲بهمن ۹۶، یک هلیکوپتر اضطراری در محوطه محل سکونت سید علی خامنه ای در خیابان فلسطین فرود آمد و پس از یک ربع بسرعت از منطقه دور شد.

همزمان به  فرود این هلیکوپتر تعداد زیادی از خودروهای امنیتی در اطراف بیت خامنه ای مشاهده شده اند. بعضی گمانه زنی ها این حرکت را دال بر وخامت حال خامنه ای میدانند که باعث تردد این هلیکوپتر به صورت اضطراری شده است.

گمانه زنی های دیگر مبنی بر این است که ترس از قیام مردم در اولین شب دهه فجر که با ورود خمینی همراه بوده است باعث شده است که این هلیکوپتر به صورت اضطراری سید علی خامنه ای را به مکان نامعلومی منتقل کنند.

محل اقامت سید علی خامنه ای در خیابان فلسطین یک مقر حفاظت شده پدافندی است.

قابل ذکر اینکه فراخوانهای متعدد از طرف اقشار مختلف مردم ایران دال بر شرکت در تجمعات و تظاهرات نفی دیکتاتوری در روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن، برای اعلام موجودیت دوباره قیام آفرینان در خیابانهای تمام شهرهای میهن شده است. فراخوانهای متعددی شامل حضور در همان میادینی که روزهای قیام فراخوان به تجمع در آن محل داده میشد.

مشخص میشود، فراخوانها در شبکه های اجتماعی کار دست نظام در حال سقوط داده است.

از ۱۲تا ۲۲ بهمن نوبت مردم است که دهه آزادی داشته باشند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy