قیام ایران – درگیری و حمله به بسیج و کیوسک انتظامی و آتش زدن آنها

212
قیام ایران - درگیری و حمله به بسیج و کیوسک انتظامی و آتش زدن آنها
قیام ایران - درگیری و حمله به بسیج و کیوسک انتظامی و آتش زدن آنها

عصر امروز پنجشنبه ۱۲بهمن ۹۶ مردم سنندج پس از فراخوان سراسری برای حضور و اعتراض به دهه فجر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و آتش زدن خودروهای انتظامی و حمله به بسیج و کانکس انتظامی قیامی دیگر را در این شهر رقم زدند.

درسنندج بین مردم و نیروهای ضدشورش و مردم درگیری است.

تا کنون یک کانکس توسط تظاهرکنندگان آتش گرفته. این کانکس مربوط به نیروی ناجا بوده است. اقدام به آتش زدن یک کانکس مربوط به ناجا کردند.

در پی این اقدامات حکومت ارتباطات را مختل نموده و ارسال عکس و فیلم مشکل است.

تعداد زیادی از ماموران امنیتی و ماشینهای آبپاش و ضدشورش در میدان اصلی شهر و خیابانهای منتهی به میدان اقبال سننندج پارک کرده اند. به طوریکه هر ۵متر تا مامور ایستاده است. به رغم همه این ترفندها تظاهرات شکل گرفت. مردم در سنندج در میدان انقلاب و میدان خمینی و میدان آزادی هستند و شعار مرگ بردیکتاتور میدهند

مردم سنندج در میدان انقلاب و میدان موسوم به خمینی و میدان آزادی شعار میدهند:«مرگ بر دیکتاتور»

تا کنون مردم خشمگین پس از حمله به بسیج، یک موتور سیکلت و یک کانکس انتظامی، را به آتش کشیدند.

این درگیری همچنان ادامه دارد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy