شروع تظاهرات اصفهان- هم اکنون اصفهان با شعار مرگ بر دیکتاتور+ فیلم

250

امروز۱۲بهمن۹۶  ساعت ۱۷عصر، مردم اصفهان در میدان فلسطین و پل خواجوی این شهر اقدام به تجمع  و تظاهرات کردند. در پل خواجو تظاهرات اصفهان که با بیش از ۱۰۰ نفر شروع شد و با پیوستن مردم به این ۱۰۰ گسترده تر گردید.

این تظاهرات نیز با شعارهای قوی یک بانوی اصفهانی که میگفت مرگ بر دیکتاتور جوی را که مامورین سرکوب تدارک دیده بودند شکست و تظاهرات اصفهان آغاز شد.

پس از یورش مامورین انتظامی، مردم پراکنده شدند. هم اکنون اصفهان در التهاب است و مردم در اطراف پراکنده اما آماده تجمعی دیگر هستند. مامورین مانع توقف مردم میشوند.

مردم در حال حرکتی حساب شده ولی سایر هموطنان اصفهانی با پیوستن به قیام کنندگانکه با یورش مآمورین مواجه شدند . در ادامه سایر مردم نیز به آنها پیوستند و مردم تا تاریکی شب همچنان در این منطقه پراکنده هستند.

نیروهای امنیتی مانع حضور و توقف مردم در این محل می شوند.

یکی از نفرات در صحنه میگوید: مردم در حال راه رفتن هستند. بی هدف حرکت نمیکنند آنها میخواهند تا در نقطه ای دوباره به هم بپیوندند.

قیام ایران امروز ۱۲بهمن طبق فراخوان قبلی در اغلب شهرهای ایران شروع شده است. در اغلب شهرها ارتباطات توسط حکومت مختل شده است و ارسال فیلم به کندی و سختی صورت میگیرد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy