آیا می دانستید نهنگها هم می توانند سلام و هم خداحافظی کنند؟
آیا می دانستید نهنگها هم می توانند سلام و هم خداحافظی کنند؟

یک نهنگ اورکا معروف به نهنگ قاتل در فرانسه می‌تواند حرکات صورت مربی خود را تقلید کند و به انگلیسی سلام و خداحافظ بگوید.

به نظر می‌آید این اولین بار است که این نوع نهنگ می‌تواند چنین اصواتی را تولید کند.

این نهنگ ۱۶ ساله ماده به نام ویکی از مربی خود کلمات انگلیسی “هلو” به معنی سلام و “بای‌بای” به معنای خداحافظ را یاد گرفته است.

آیا نهنگ‌ها گورستان ویژه خود را دارند؟

نهنگ‌ها و دلفین‌ها جزو معدود حیواناتی هستند که می‌توانند صدای انسان را تقلید کنند.

دکتر جوزف کال از دانشگاه سنت اندروز می‌گوید در میان پستانداران جالب است که حیوانات دریایی در این زمینه استعداد بیشتری دارند.

تحقیق روی ویکی در یک پارک آبی فرانسه آغاز شد و بعد از مدتی ویکی توانست صداهایی شبیه صدای انسان تولید کند و از یک تا سه بشمارد.

اورکا یا نهنگ‌های قاتل گروهی زندگی می‌کنند و برای ارتباط با یکدیگر از اصواتی استفاده می‌کنند که منحصر به خودشان است.

تقلید آوایی از خصوصیات انسان است با اینحال شمار معدودی از حیوانات مانند دلفین‌، نهنگ‌ سفید، طوطی و گونه‌ای از کلاغ می‌توانند اصوات هم‌نوع خود یا انسان را تقلید کنند. اما این به آن معنی نیست که آنها می‌توانند ارتباط مفهومی هم برقرار کنند.

نهنگ‌های قاتل می‌توانند حرکات انسان و حیوانات دیگر را تقلید کنند

به گفته خوزه آبرامسان، محقق دیگری که در این پروژه مشارکت دارد، تا کنون فقط یک طوطی خاکستری معروف و چند دلفین توانسته‌اند علائم و نشانه‌های زبانی انسان را یاد بگیرند به این معنی که جمله “آن چیز را برایم بیاور” بفهمند.

دانشمندان امیدوار هستند که با ادامه تحقیق روی ویکی در فرانسه علائم و نشانه‌ها را به او یاد بدهند هرچند باز هم مشخص نیست که آیا این ویژگی ویکی را می‌توان به نهنگ‌های دیگر از گونه اورکا تعمیم داد یا نه.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy