تجمع اعتراضی مهندسان شهرداری، معترضین نصب ایرانسل، کارکنان ساختمان پلاسکو

70

تجمع اعتراضی در تهران دو نقطه تهران جلوی ساختمان شهرداری و ساختمان پلاسکو و در قوچان در مقابل متجاوزین به حقوق مردم شکل گرفته است.

تجمع اعتراضی مردم قوچان برای جلوگیری از نصب آنتن ایرانسل

روز چهار‌شنبه۱۱بهمن‌ماه۹۶ اهالی خیابان رازی شهرستان قوچان با تجمع اعتراضی مانع از نصب آنتنbtsایرانسل در این خیابان شدند.

مردم قوچان میگفتند با توجه به خطر زا بودن امواج این آنتن برای سکنه آنها نیازی به این آنتن ندارند و طبق قانون قرار دادن آنتن باید با توافق آنها باشد که موافق نیستند.

اما حکومت که از تجمع مردم می ترسد سریعا با وارد کردن ماموران سرکوبگر به این خیابان تلاش کرد که با وحشت آفرینی کارش را پیش ببرد.

آخرین گزارش حاکی است که مردم اجازه نصب آنتن ندادند.

تجمع اعتراضی مهندسان پروژه های شهرداری

صبح امروز چهارشنبه ۱۱بهمن۹۶ تعدادی از مهندسان شهرداری که بابت انجام پروژه های اجرا شده از  شهرداری طلبکار هستند در مقابل شورای شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مهندسان شهرداری بابت مطالبات پروژه های عمرانی خود که برای شهرداری انجام داده اند؛ پولی دریافت نکرده اند.

تجمع اعتراضی پلاسکویی ها در مقابل شورای شهر تهران

همچنین امروز چهارشنبه۱۱بهمن ماه۹۶ جمع بزرگی از کارکنان و مغازه داران ساختمان پلاسکو در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل شورای شهر تهران با شعار یا مرگ یا پلاسکو تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy