زندانی سیاسی سهیل عربی با ضرب و شتم وحشیانه به زندان بزرگ تهران منتقل شد

155
زندانی سیاسی سهیل عربی با ضرب و شتم وحشیانه به زندان بزرگ تهران منتقل شد
زندانی سیاسی سهیل عربی با ضرب و شتم وحشیانه به زندان بزرگ تهران منتقل شد

امروز پس از دو روز بیخبری از زندانی سیاسی سهیل عربی مشخص شد که وی به زندان تهران بزرگ منتقل شده است. این زندانی سیاسی روز یکشنبه ۸ بهمن ماه؛ پس از احضار؛ به قرنطینه بند یک زندان اوین منتقل شد. مامورین به وی گفتند که تو را به زندان رجایی شهر منتقل می کنیم.

اما در ساعت ۱۲ ظهر وی را به جای زندان رجایی شهر به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. در ساعت ۱۵۳۰ هنگام ورود به این زندان مسولین زندان به همراه ۱۲مامور اجیر شده لباسهای سهیل را از تن او بیرون آورده و اقدام به ضرب و شتم وحشیانه این زندانی در حال اعتصاب غذا نمودند.

مامورین وحشیانه به کمر و صورت و پاهای این زندنی سیاسی را با ضربات باتوم و پوتین می کوبیدند به طوری که صورت و بینی و پاهای این زندانی کبود شده است. این اعمال در حالی است که این زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا بدنش بشدت ضعیف شده است.

مامورین روانی این زندان به این هم بسنده نکرده و ظروف و وسایل فردی سهیل را شکسته و کتابهایش را پاره کردند.

پس از این اقدام رذیلانه وی را در حیاط در سرما بدون لباس نگه داشته و میخواستند که درباره این ضرب و شتم و ضرباتی که خورده است از وی رضایت بگیرند.

یکی از مسئولین زندان به سهیل عربی گفت: «فکر نکن که اینجا اوین و خانه خاله است. اینجا ته دنیا و جهنم است. فکر نکن که اعتصاب غذا کرده ای و صدایت به جایی می رسد».

زندانی سیاسی سهیل عربی هم اکنون در زندان تهران بزرگ است. وی ضمن تاکید بر ادامه اعتصاب غذا اعلام کرده است که تا رسیدن به خواسته اش که برگرداندن آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان اوین است؛ از اعتصاب غذا دست نخواهد کشید.

زندانی سیاسی سهیل عربی از روز ۴ بهمن ماه در اعتراض به انتقال وحشیانه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان قرچک ورامین اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy