ببار ای برف, ببار ای برف سنگین بر مزارش + کلیپ زیبا

66

آژانس ایران خبر: برف سنگین در مناطق زلزله زده کرمانشاه تاکنون تعدادی از هموطنان را از سرما کشته است. هیچ مسولی پاسخگو نیست. رییس جمهور این کشور حسن روحانی بودجه ای کلان به سپاه پاسداران برای ساختن کانکس اختصاص داد و سپاه پاسداران این سهم مردم را هم بالا کشید و خرج تروریسم و سرکوب مردم کرد.
کودکان در برف سنگین و سرما دچار عفونت میشوند و در تبی چند ساعته میمیرند.
مردم کرمانشاه خانه هایشان را از دست داده اند. و مجبورند با کودکانشان در سوز سرمای برف کرمانشاه در چادرهایی زندگی کنند که از بیرون سردتر است. مردم همجوار مرگ زندگی میکنند!

ببار ای برف , ببار ای برف سنگین بر مزارش

ببار ای برف, ببار ای برف غمگین بر مزارش

به من میگفت برفو دوست داره

به من میگفت اگه آروم بباره

به من میگفت این برف زمستون

همینکه آب شه اونوقت بهاره

ببار ای برف , ببار ای برف سنگین بر مزارش

ببار ای برف , ببار ای برف غمگین بر مزارش

به وقت بازی تو برف زمستون

صدای گامهاش وقتی می شد دور

پی  او میدویدم توی  برف ها

به من میگفت ندو لیزه زمین ها

بپوشان بستر پاکش به پاکی

بگو با او که من با خرس کوکی

برای خنده هاش دلتنگ گشتیم

به دنبالش همه جاهارو گشتیم

ببار ای برف, ببار ای برف سنگین بر مزارش

ببار ای برف, ببار ای برف غمگین بر مزارش

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy