زندانی سیاسی سهیل عربی، در پنجمین روز اعتصاب به مکان نامعلومی منتقل شد

122
زندانی سیاسی سهیل عربی، در پنجمین روز اعتصاب به مکان نامعلومی منتقل شد
زندانی سیاسی سهیل عربی، در پنجمین روز اعتصاب به مکان نامعلومی منتقل شد

آژانس ایران خبر:‌ زندانی سیاسی سهیل عربی، در پنجمین روز اعتصاب به مکان نامعلومی منتقل شد.

این زندانی سیاسی که در اعتراض به انتقال اجباری و با ضرب و شتم آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی پیامی قوی در اعتراض به این حکم داده بود امروز با واکنش نیروهای امنیتی زندان مواجه شد و به اطلاع او رساندند که به جای دیگری منتقل خواهد شد.

کسی به سهیل نگفت که به کجا منتقل میشود و اکنون از محل نگهداری سهیل عربی هیچ اطلاعی در دست نیست.

هنگام انتقال سهیل عربی تهدید شد که اگر با آرامش همراهشان نرود نیروی گارد برای انتقال او خواهد آمد و با او برخورد خواهد شد.

اما نگفتند به کجا و تهدید کردند اگر با آرامش حاضر به رفتن نشود با نیروی گارد با او برخورد می‌شود.

تاکنون از محل نگهداری «سهیل عربی» اطلاعی مخابره نشده است.

این زندانی سیاسی پیش از این از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت کرده و از مردم خواسته بود که  از اعتصاب غذای «آرش صادقی» حمایت کنند.

در پیام سهیل عربی گفته شده بود که  که آرش صادقی وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و در این اعتصاب غذا ظرف دو هفته دوام خواهد آورد.

زندانی سیاسی آرش صادقی در اعتراض به ضرب‌وشتم همسرش گلرخ ایرایی و هم‌چنین آتنا دائمی در هنگام انتقال به زندان قرچک ورامین اعتصاب غذا کرده است.

قابل ذکر اینکه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی پس از گزارشاتی که توسط آفرین چیت ساز زندانی اصلاح طلب بر علیه آنان به زندانبانان داده شد با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy