۳۵۰۰کارگر اعتصابی فولاد اهواز و ۲۰۰کارگر ذوب آهن در اعتصاب و اعتراضند

100
3500کارگر کارخانه فولاد اهواز و 200کارگر ذوب آهن در اعتصاب و اعتراضند
3500کارگر کارخانه فولاد اهواز و 200کارگر ذوب آهن در اعتصاب و اعتراضند

تهدیدهای کارفرما روی ۳۵۰۰ کارگر اعتصابی فولاد اهواز بی تاثیر بود و بیش از پنج روز است که ۳۵۰۰ کارگر در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اعتصاب هستند.

امروز پنجمین روز اعتصاب را کارگران در حالی پشت سر گذاشتند که کارفرما آنها را با تهدید کارگران به ثبت غیبت از کار، محروم شدن از مزایای پرسنلی، اخراج و معرفی به ارگانهای سرکوبگر تلاش میکرد که به شکستن اعتصاب وادارد.

اما این کارگران میگویند حقمان را میخواهیم و تا وقتی این حق احقاق نشود دست بر نخواهیم داشت.

 کارگران معترض می‌گویند به‌‌رغم فعال بودن خطوط تولید، مدیران غارتگر با دادن وعده‌‌های پوچ به کارگران آنها را سر می‌دوانند.
گروه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ با ۵۴سال سابقه، از تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت بیش از سه هزار نفر نیروی کار متخصص است.
این کارخانه عظیم  به‌دنبال برملا شدن یک اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی در سال۹۰در ازای انبوه بدهی‌هایش به بانک ملی واگذار شد. بانک ملی نیز یک قلم ۴۰۰میلیون تومان از حاصل فروش اموال این صنعت را به غارت کرد و در اسفند۹۵آن را به با کمترین قیمت حراج کرد.

مالک این کارخانه مالک شرکت هواپیمایی زاگرس، مالک باشگاه ورزشی استقلال خوزستان و مالک هتل داریوش در جزیره کیش است و یک میلیاردی است که اموال مردم را به جیب زده است ولی از چندرغاز حقوق زیر خط فقر کارگران آنها را سر میدواند و تهدید میکند.

همین کارخانه سفارش خرید۲۸فروند هواپیمای ایرباس را به تازگی داده است.

تجمع کارگران ذوب آهن اصفهان جلو استانداری      

همچنین امروز يكشنبه ۸ بهمن بیش از۲۰۰تن از کارگران کارخانه عظیم ذوب آهن اصفهان در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. این کارگران هم خواستار حقوق معوقه خود بودند.

آنها برای احقاق حقوق خود شعارهایی مبنی بر اینکه حقوقشان باید پرداخت شود میدادند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy