آخرین وضعیت زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان قرچک ورامین

141
آخرین وضعیت زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان قرچک ورامین
آخرین وضعیت زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان قرچک ورامین

بنا به گزارشات رسیده از زندان قرچک ورامین زندانیان سیاسی خانم آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی هم اکنون در بند ۳ زندان قرچک ورامین محبوس هستند.

بر اساس توییت پدر این زندانی سیاسی؛ با وجود همه اتفاقات و شرایط بد بند آتنا مثل همیشه مقاوم و محکم بود.

بر اساس گزارشات دیگری از درون زندان قرچک حاکی است که این دو زندانی اعلام کرده اند که در صورت ادامه شرایط موجود و بازنگرداندن آنان به زندان اوین اقدام به اعتصاب غذا خواهند کرد.

این دو زندانی روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه؛ پس از ضرب و شتم شدید توسط چهار مامور مرد به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند.

 این انتقال به دستور حاجی مرادی و پس از یک پرونده سازی و تحت تاثیر جاسوسی یکی از عناصر اصلاح طلب بند زنان و ارائه گزارش از این دو زندانی انجام شد.

حاجی مرادی نماینده دادستانی (دادیار زندان) در اوین در پاسخ مراجعات مکرر خانواده آتنا دائمی اعلام کرد “که فکر برگشت آتنا را نداشته باشید او را به اوین برنمی گردانم”.

پس از این انتقال سهیل عربی و آرش صادقی همسر گلرخ ابراهیمی ایرایی در اعتراض دست به اعتصاب غذا زده اند. سهیل عربی نوشت: در مقابل این عمل وحشیانه سکوت نکرده و تا برگرداندن آنان اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی خواهد کرد. سهیل عربی امروز ۸ بهمن ماه؛ در پنجمین روز اعتصاب غذای خود می باشد.

همچنین زندانی سیاسی رجایی شهر(گوهردشت کرج)آرش صادقی همسر گلرخ ابراهیمی نیز از روز ۵ بهمن ماه اقدام به اعتصاب غذا کرده است. این اعتصاب غذا در شرایطی صورت می گیرد که وی پس از اعتصاب اعتراضی ۷۰ روزه خویش در وضعیت نامناسب جسمی در سالن فوق امنیتی ۱۰ در زندان رجایی شهر محبوس است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy