تجمع غارتشدگان کاسپین در مشهد هم اکنون در مقابل این موسسه در جریان است + فیلم

57

تجمع غارتشدگان کاسپین در مشهد هم اکنون در مقابل این موسسه در جریان است.

از نخستین ساعتهای صبح امروز یکشنبه ۸بهمن ۹۶ براساس فراخوان قبلی جمعی از مال غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین در مشهد در مقابل این موسسه غارتگر تجمع کردند.

این غارت شدگان در هوای بسیار سرد در باد شدید به حق خواهی اقدام کرده بودند.

مال غارت شدگان شعار میدادند:

سپرده های  مردم آزاد باید گردد!

مفسد اقتصادی اعدام باید گردد!

مرگ بر سیف!

الله اکبر!

قسم به خون شهدا حقمونو میگیریم!

تا پول ما برباده هر روز همین بساطه!

همزمان مال باختگان در شهر رشت نیز تجمعی در مقابل این موسسه غارتگر برگزار کرده بودند.

مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) یک مؤسسه مالی و اعتباری در ایران است که مجوز بانک مرکزی را دارد. در اسفندماه ۱۳۹۴ مدعی شدند بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرده‌است.

این مؤسسه در راستای برنامهٔ سامان‌دهی بانک مرکزی از ادغام موسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمده‌است.

فعالیت مؤسسه کاسپین به دلیل بدهی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن با مشکل مواجه شده که باعث بازپس‌گیری سپرده‌های سپرده‌گذاران از این مؤسسه شده‌است، اما به دلیل کمبود منابع موجب بسته شدن حساب‌ها و اعتراضات سپرده‌گذاران شده‌است.

منافع اقتصادی این مجموعه اقتصادی کلا در اختیار سپاه پاسداران است.