اعتصاب کارگران راه آهن در شهرهای اندیمشک دامغان و دیگر شهرها ادامه دارد

134
اعتصاب کارگران راه آهن در شهرهای اندیمشک دامغان و دیگر شهرها ادامه دارد
اعتصاب کارگران راه آهن در شهرهای اندیمشک دامغان و دیگر شهرها ادامه دارد

بنا به گزارشات رسیده به آژانس  ایران خبر اعتصاب کارگران راه آهن امروز نیز ادامه داشت. کارگران محروم و زحمتکش  در شهرهای مختلف، امروز چون روزهای گذشته، در اعتراض به معوقات مزدی دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در راه آهن زاگرس؛ در اندیمشک صبح امروز یکشنبه ۸ بهمن در ادامه اعتراضات روزهای قبل مجددا تکرار شد.

علاوه برکارگران راه آهن زاگرس کارگران راه آهن دامغان نیز امروز در اعتراض به حقوق معوقه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند این کارگران نیز خواستار۴ماه حقوق عقب مانده خود هستند.

طی چند روز اخیر کارگران راه آهن در شهرهای زنجان اندیمشک اسلامشهر دامغان و.. در اعتراض و اعتصاب به سر برده اند. تا کنون هیچ مسولی پاسخگوی کارگرانی که گاها برای نشان دادن اعتراض خود در روی ریلهای راه آهن می ایستند پاسخگو نبوده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy