شکایت خانواده زندانی سیاسی آتنا دائمی از ماموران زندان اوین نزد عاصمه جهانگیر

92
شکایت خانواده زندانی سیاسی آتنا دائمی از ماموران زندان اوین نزد عاصمه جهانگیر
شکایت خانواده زندانی سیاسی آتنا دائمی از ماموران زندان اوین نزد عاصمه جهانگیر

شکایت خانواده زندانی سیاسی آتنا دائمی از ماموران زندان اوین، پس از آن انجام شد که ۴مامور مرد وزارت اطلاعات آتنا دائمی و گلرخ ایرایی را با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل کردند.

این انتقال اجباری که بدون حکم انجام شده است مورد اعتراض این دو زن زندانی سیاسی قرار گرفته است.

ضرب و شتم وانتقال اجباری آنها بدلیل گزارشاتی بود که توسط یکی از زندانیان زن طرفدار اصلاحات به مامورین زندان داده میشد.

آ. چ به پاس خوش خدمتی آزاد شد و این دو بانو با ضرب و شتم به قرچک منتقل شدند.

شبه همین دلیل خانواده آتنا دائمی در نامه ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خانم عاصمه جهانگیر، از مامورین زندان اوین شکایت کردند متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در امر ایران

“با سلام

خانم عاصمه جهانگیر از شما خواهش میکنیم نه فقط به خاطر مسئولیت سنگین شما در گزارشگری ویژه حقوق بشر بودن، بلکه به عنوان یک زن و یک مادر و به حکم انسانیت صدای ما حسين دائمي و معصومه نعمتي پدر و مادری باشید که روز را با خبر ضرب و شتم شدید دختر در بندشان آغاز کرده اند.

جان فرزندمان در خطر است

در تاریخ ۵ بهمن آتنا دائمي و هم بندش گلرخ ابراهيمي ایرایی با ضرب و شتم شدید به بند قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند. بدون اینکه به وکیل وی اطلاع دهند و بدون رعایت هر گونه موازین حقوقی و انسانی و بدون اینکه اجازه همراه داشتن وسایل شخصیشان را داشته باشند.

این در شرایطی است که بهترین سالهای جوانی آتنا را به جرم دفاع از حقوق کودک و پای فشردن بر حقوق انسانی زنان و دفاع از انسانیت و مخالفت با اعدام در زندان در طی احکام سنگین به تباهی کشانده اند.

اما برای سیستم قضایی حکومت ایران این تاوان کافی نیست و در تمام روزهای زندان تلاش کرده اند که آتنا و خانواده ی ما روی آرامش را نبینند.

مدتیست که با طرح شکواییه های به ظاهر خصوصی و پرونده سازی های عجیب و غریب، فشار روانی برای آتنا ایجاد کرده اند و در ادامه این روند امروز اتنا دائمی و هم بندیش‌گلرخ ابراهيمي ایرایی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و به زندان قرچک ورامین منتقل کرده اند.

وجود شرایط ناامن و شکنجه های جسمی و روانی در شرایطی که آتنا برای لغو احکام صادره برای خواهرانش به ناچار اقدام به اعتصاب غذای ۵۴ روز کرد و در طی اعتصاب غذا کیسه صفرای خود را از دست داد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر نیز شرایط جسمی مناسبی ندارد.

ما نگران جان دخترمان هستیم و بدینوسیله از شما میخواهیم که برای آزادی آتنا تلاش کنید حق آتنا ماندن در زندان نیست کمک کنید دخترمان ازاد شود.”

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy