دختر زلزله زده قربانی سرمای کرمانشاه ۱۷ساله، با عفونت و تورم ریه جان داد

89
دختر قربانی سرمای کرمانشاه 17ساله، با عفونت و تورم ریه جان داد
دختر قربانی سرمای کرمانشاه 17ساله، با عفونت و تورم ریه جان داد
بچه های مردم مناطق زلزله زده کرمانشاه یکی یکی جان میدهند. دختر زلزله زده قربانی سرمای کرمانشاه ۱۷ساله بود.  اسمش نوشین محمدی اهل یکی از روستاهای زلزله زده سرپل ذهاب است کە همراە با خانوادەاش در چادر زندگی میکرد.
 روز پنجشنبه۵بهمن ماه؛ بر اثر سرمازدگی شدید بدنش دچار عفونت و تورم شده بود؛ و … جان باخت. 
اين ويلچر نوشين است. از روستاي ناوه فره شهرستان سرپل ذهاب او هم  مثل همسايه‌يشان سارينا از عفونت ريه مرد.
 قربانیان بی تدبیری و فساد دستگاە حاکم در منطقه زلزله زده بر اثر سرما هر روز بیشتر می شوند.

این کودک به اسم محمد تنها ۴ماه داشت او هم قربانی سرمازدگی در منطقه زلزله زده کرمانشاه شده است. خانواده اش در چادر زندگی میکنند.

پیش از او سارینا دختر ۲ساله زلزله‌زدگان سرپل ‌ذهاب وقتی به بیمارستان رسید که عفونت تمام بدنش را پر کرده بود، او هم به دلیل سرما جان باخته بود.

سارینا در روستای ناوه فره در سرپل ‌ذهاب به‌دلیل نداشتن سرپناه، و سرما بدن وی بر اثر سرماخوردگی عفونت کرد. عموی او گفت که بیمارستان سرپل ‌ذهاب ۱۲ساعت در رسیدگی به وضعیت او تأخیر داشت. سارینا دو ساله وقتی به کرمانشاه اعزام شد پس از پنج ساعت درگذشت. رئیس بیمارستان سرپل ‌ذهاب گفته است که این کودک زمانی به بیمارستان رسید که دیگر علائم حیاتی نداشت. عفونت به تمام بدن، او سرایت کرده بود!

زندگی در چادر در این سیاه سرما در زمانی است که روحانی میلیاردها تومان از بودجه را در اختیار سپاه پاسداران قرار داد تا برای زلزله زدگان کانکس بسازد. این خاصه خرجی تنها برای سپاه پاسداران انجام شد وگرنه میشد به یک شرکت دیگر هم داد و از آنها برای تعداد و تحویل کانکس به مردم پاسخ گرفت.

سپاه پاسداران مگر به کسی پاسخگو است. مردم در سرما میمیرند و روحانی و سپاه پولهای مملکت را خرج جنگ در سوریه و خرید تجهیزات برای سرکوب مردم میکنند!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy