حسن روحانی در سه سال پایانی با اعتراضاتی روبروست که مانند موجی با شدت بیشتر بازمیگردد

122
حسن روحانی در سه سال پایانی با اعتراضاتی روبروست که مانند موجی با شدت بیشتر بازمیگیردد
حسن روحانی در سه سال پایانی با اعتراضاتی روبروست که مانند موجی با شدت بیشتر بازمیگیردد

سعید حجاریان از طرفداران حسن روحانی و تئوریسین جمهوری اسلامی گفت: اعتراضات مانند موج دریا عقب می‌روند و با شدت بیشتر باز می‌گردند.

دستاورد اعتراضات اخیر، تعلیق شعار «عبور از روحانی» نزد جناح راست بود. عبور از روحانی یعنی گذر از دولت و عبور از جمهوری اسلامی.

دولت یازدهم زمینی سوخته‌ را از دولت پیش از خود به ارث برد. احمدی‌نژاد زمانی که تشعشع هاله نورش چشم راست‌ها را کور کرده بود دولت را فربه   و ولنگار کرد.

سعید حجاریان کاشانی؛ تئوریسین نظام ولایت فقیه گفت: شعار عبور از جمهوری اسلامی نامفهوم است و به تونل تاریکی میماند که نوری انتهایش وجود ندارد. بعد هم فریبکارانه تظاهر کنندگان را چندین دسته کرد که بعضی هایشان اصلاحات را خطاب قرار میدادند.

برای پاسخ به همین دو قسمت اولیه تحلیل این عامل وزارت اطلاعات که حالا اصلاح طلب و طرفدار روحانی است باید گفت: برنامه تظاهر کنندگان بسیار روشن و سریع با پیشرفت فوق العاده و سراسری و با هدف مشخص پیش رفت. هم شعارها مشخص بود هم هدف مرحله ای و هنوز هم مرحله به مرحله در حال پیشرفت است!

در اولین روز مرگ بر روحانی گفتند که نشانگر عبور از همه فریبهای حکومت بود روز دوم این شعار بالغ شد و گفتند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام است ماجرا و حرف را روز دوم بالغ کردند و در مقابل حکومت در تمامیت آن صف کشیدند و از همان اول هم که البته پای رهبر جمهوری اسلامی  وسط کشیده شد و تبدیل به شعار محوری روز شد و هنوز هم روزانه بر در و دیوار شهرها با تاریخ روز شعارهای مرگ بر خامنه ای با تاریخ روزانه نو میشود.

عوامل وزارت اطلاعات از قبیل ایشان در برخی از این تظاهرات عواملی شعارهای یا حسین میدادند که جمعیت هم با آنها یا حسین میگفتند و هیچکس از ادامه دادن این شعار به نفع اصلاح طلبهای قلابی هیچ سخنی نیاورد و فریادهای وزارت اطلاعات در بین جمعیت هر بار خفه شد و میرحسین همانجا دوباره مرد!

سعید حجاریان کاشانی با نام مستعار سعید مظفری در بین تمام لفاظی هایش نمیتواند این مهم را پنهان کند اینکه  رخداد دی ماه ۹۶ جامع بود و یکباره شعله گرفت و شعارهای معترضان حول تمامیت نظام بود.

وی ادامه داد: روحانی در چنین وضعیتی و در حالی که آماج حملات رقیب است باید سه سال دیگر در پاستور بماند.  سه سالی که دستخوش اعتراضات پی‌درپی خواهد بود. اعتراضاتی که مانند موج دریا عقب می‌روند و با شدت بیشتر باز می‌گردند. عبور از روحانی یعنی گذر از دولت و رسیدن به حاکمیت و اصل نظام و در آخر عبور از جمهوری اسلامی. حرف فقط همین است.

بیشتر بخوانیم

سعید حجاریان کاشانی (در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معروف با نام مستعار سعید مظفری) از فعالان امنیتی سابق و سیاسی کنونی است. وی از اعضای دفتر مرکزی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و از چهره‌های مطرح جنبش دوم خرداد و هجده آبان و معروف به تئوریسین جریان اصلاحات است که در سال ۱۳۷۸ توسط سعید عسگر در مقابل شورای شهر تهران ترور شد. وی از این ترور جان به در برد، اما از آن پس زندگی را بر صندلی چرخدار می‌گذراند و دچار اختلالات شدید گفتاری شده‌است.

  تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy