تجمع مالباختگان کاسپین در اعتراض به غارت اموالشان مقابل شعبه شهرآرا

67

تجمع مالباختگان کاسپین صبح امروز پنجشنبه ۵بهمن۹۶ مقابل شعبه شهرآرا این با حضور دهها تن از مال غارت شدگان این موسسه غارتگر برگزار شد.

این مال غارت شدگان شعار میدادند بانکهای ایران دزدند پولهاتونو می دزدند.

مال غارت شدگان که از عدم پیگیری مسولین بشدت ناراحت و عصبانی بودند با پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگی به ساختماناین موسسه غارتگر تهاجم کردند.

آنها همچنین شعار میدادند:
شعار الله اکبر و مرگ بر دزد.

مال غارت شدگان در تظاهرات روزانه خود در مقابل این موسسات تا به حال نتیجه ای نگرفته اند پیگیرترین غارت شدگان این موسسات مردم تهران، مال غارت شدگان مشهد و مال غارت شدگان رشت هستند که دست از سر این غارتگران بر نمیدارند.

قابل ذکر اینکه موسسات مالی تماما مجموعه های مالی سپاه پاسداران هستند که پولهای حاصل از دزدی اموال مردم را تماما خرج تروریسم در منطقه و حقوق دادن به تروریستهای حزب الله می نمایند. و مردم ایران در گرسنگی و سرما جان می سپارند.

 تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy