تجمع خانواده های کودکان کم شنود در مقابل وزارت بهداشت و درمان

78
تجمع خانواده های کودکان کم شنود در مقابل وزارت بهداشت و درمان
تجمع خانواده های کودکان کم شنود در مقابل وزارت بهداشت و درمان

تجمع خانواده های کودکان کم شنوا که صبح امروز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ مقابل وزارت بهداشت و درمان شکل گرفت.

در این تجمع تعداد زیادی از خانواده های این کودکان شرکت کرده بودند.

این خانواده ها نسبت به عدم رسیدگی درمانی به کودکانشان اعتراض داشتند.

این خانواده ها که اکثرا کودکان خود را همراه داشتند اعتراض خود را با در دست داشتن پلاکاردهایی که اغلب کودکان کم شنوا آن را حمل میکردند به معرض نمایش گذاشته بودند.

روی پلاکاردی که در دستهای کودکان و پدران و مادران آنها بود عبارات زیر به چشم میخورد:

یکی از کودکان پلاکاردی در دست داشت که رویش نوشته بود:« من نمی‌شنوم چون گوش مسئولان شنوا نیست».

روی پلاکارد دیگری چنین نوشته شده است:«شنیدن حق کودکان ماست مسئولان با بی‌کفایتی این حق را ااز کودکان ما گرفته‌اند»

«زخم و جراحتی بر قلب پدران و مادران این سرزمین که در حسرت شنیدن کلمه بابا و مامان از دهان کودکشان میسوزند. حسرت دیوانه کننده مادری که آرزو دارد فرزندش با صدای او برگردد و با نوای لالایی او خوابش ببرد»

«هر روز انتظار بر ما چون یک سال میگذرد مسولین مربوطه یک لحظه خود را به جای ما تصور کنند»

«سکوت کودکان ما را بشکنید»

 تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy