تجمع مردم اهواز برای آلودگی آب و هوا مقابل استانداری و فرمانداری

73
تجمع مردم اهواز برای آلودگی آب و هوا مقابل استانداری و فرمانداری
تجمع مردم اهواز برای آلودگی آب و هوا مقابل استانداری و فرمانداری

آلودگی آب و هوا در اهواز باعث شد که تعداد زیادی امروز سه شنبه سوم بهمن ماه؛ در مقابل استانداری تجمع کنند. آنها  به مشکلات تنفسی که آلودگی آب و هوای اهواز برایشان ایجاد کرده است، اعتراض داشتند.

نیروهای امنیتی با شروع تجمع اقدام به متفرق نمودن مردم نمودند.

مردم تجمع اعتراضی مردم اهواز پس از آن در مقابل فرمانداری این شکل مجددا شکل گرفت.خود را به مقابل فرمانداری بردند و در آنجا تجمع کردند.

معترضین با شعارهای اهوازی با غیرت حمایت حمایت تلاش میکردند که اهوازی های دیگر را به حمایت از خود ترغیب کنند.

حکومت در ترس از این تجمع اقدام به وارد کردن نیروهای سرکوبگر انتظامی و گارد ضدشورش در مقابل استانداری و فرمانداری نمود.

نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی که از مردم تجمع کننده عکس میگرفتند، تعدادی از تجمع کنندگان را دستگیر کرده با خود بردند.

تجمع مردم اقدام به آوردن نیروهای سرکوبگر انتظامی و ضدشورش  در مقابل استانداری و فرمانداری کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy