اداره اطلاعات کرمانشاه پاسخ پیگیری خانواده را با جسد فرزندشان داد

297
اداره اطلاعات کرمانشاه پاسخ پیگیری خانواده را با جسد فرزندشان داد
اداره اطلاعات کرمانشاه پاسخ پیگیری خانواده را با جسد فرزندشان داد

اداره اطلاعات کرمانشاه روز گذشته سی ام دیماه ۹۶ جسد غلامرضا محمدی را که در ۱۸روز پیش در خیابان هنگام اعتراضات مردمی دستگیر شده بود به خانواده اش تحویل داد.

این شهید قیام مردم ایران روز ۱۲دی در تظاهرات مردم کرمانشاه شرکت کرده بود و همانجا دستگیر شد. دیروز پس از ۱۸روز جنایتکاران وزارت اطلاعات کرمانشاه پیکر بیجان او را به خانواده اش تحویل دادند.

خانواده غلامرضا محمدی پیگیر خبر فرزندشان بودند که اداره اطلاعات کرمانشاه روز شنبه به آنها اطلاع دادند که به سردخانه مراجعه کرده و پیکر فرزندشان را تحویل بگیرند.

حکومت و عواملش شایع کرده اند که غلامرضا در زندان به دلیل نرسیدن مواد مخدر فوت کرده است. در حالیکه دوستان و خانواده او میدانند که او ورزشکار بود و حتی سیگار هم نمیکشید.

او سالم بود و زندگی سالمی داشت. به دلیل مقاومتی که هنگام دستگیری و در زندان داشت او را کشتند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy