لحظه هولناک زیر گرفتن یکی از زنان مالباخته توسط نیروی انتظامی + فیلم

234

لحظه هولناک زیر گرفتن مالباختگان موسسه ولیعصر که امروز شنبه ۳۰دی ۹۶ برای اعتراض به غارت اموالشان تجمع اعتراضی داشتند در کلیپی رسانه ای شد.

در این تجمع مالباختگان محروم مورد هجوم نیروی انتظامی قرار گرفتند و یکی از خودروهای انتظامی از روی یکی از مالباختگان رد شد و او را زیر گرفت. مالباختگان شعار میدادند حسین حسین شعارشون دزدی افتخارشون! شعار دیگر مالباختگان عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی مال باخته روی هواست امروز!

در این تجمع  که در رباط کریم شهرستان بهارستان انجام شده بود مامور انتظامی به نام سرهگ پاشاکی با ماشین از روی یک زن مالباخته عبور کرد.

قاتلان ولایت بسیار جری شده بودند! زیرا  شعارهای مالباختگان هیجان قیامی دوباره را به خیابان آورده بود!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy