درگیری مسلحانه با مامورین اطلاعات هنگام ورود به خانه یک شهروند

287
درگیری مسلحانه با مامورین اطلاعات هنگام ورود به خانه یک شهروند
درگیری مسلحانه با مامورین اطلاعات هنگام ورود به خانه یک شهروند

در یک درگیری مسلحانه مامورین اطلاعات هنگام وارد شدن بی اجازه به خانه یک شهروند باعث کشته و زخمی شدن سه نفر شدند. این درگیری مسلحانه روز پنجشنبه ۲۸دی پس از آن روی داد که ماموران اطلاعات میخواستند به زور وارد منزل شخصی یکی از هموطنان در اقلید به نام آقای سید ابراهیم رسولی بشوند.

مامورین حکومتی که این روزها از در و دیوار مردم بالا میروند و به بازداشتهای بی رویه شهروندان می پردازند در هنگام وارد شدن به این خانه با مقاومت ابراهیم رسولی مواجه شدند. ابراهیم رسولی که به هیچ عنوان نمیخواست اجازه ورود به آدمکشان جنایتکار را  بدهد با سلاح شکاری مقابل آنها ایستاد و دو تن از مامورین را زخمی کرد.

در این هنگام تک تیراندازهای حکومتی او را نشان کرده به قتل میرسانند.

حکومت که از درز این خبر بشدت ممانعت میکند و به همه گفته است که کسی نباید درباره این خبر اطلاع رسانی نکنند. چون نمیخواهد کسی متوجه  شود که شهروندی با سلاح مقابل آنها ایستاده است.

بنابر این به رسم قدیمی وزارت اطلاعات گفته است  که او خودکشی کرده است.

اما همه مردم شهر و کوچه سید رسول میدانند که او در مقابل مامورین ایستاد و تک تیراندازهای حکومت او را کشتند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy