اعتراف گیری با فریز کردن دستگیرشدگان قیام سراسری مردم ایران + چند دستگیری

315
اعتراف گیری با فریز کردن دستگیرشدگان قیام سراسری مردم ایران
اعتراف گیری با فریز کردن دستگیرشدگان قیام سراسری مردم ایران

اعتراف گیری با فریز کردن یکی از شیوه های بازجویان است براساس گزارشات دریافتی یکی از نفرات زندان اراک: برای گرفتن اعتراف از بازداشت شدگان در زندان مرکزی اراک اخیرا شیوه ای رایج شده است که نفرات را که به این اداره کثیف جنایتکار می آورند داخل فریزرهای بستنی قرار میدهند!‌ آنها را در سرمای داخل قوطی به اندازه ای نگه میدارند که به مرز یخ زدن و انجماد برسند اما نمیرند.

وقتی بیرون می آورند نفرات را مجبور میکنند که هرچه را که بازجو میخواهد اعتراف کنند!

 قابل ذکر اینکه امام جمعه فعلی اراک، قبلا وزارت اطلاعات را دارا بوده است میتواند دخیل در این شیوه های عجیب و غریب برای اعتراف گیری جوانان معصومی است که با سن و سال کم گیر این جانوران وحشی افتاده اند.

اخبار دیگری ار شهر تالش از دستگیری مهندس عزیز عاقبتی و دکتر وحید فرهادی در روز گذشته ۲۸دیماه خبر میدهد که هر دو نفر در منزل شخصی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شده اند.

در شهر رشت نیز یکی از شهروندان گزارش کرده است که ناگهان عده ای از وزارت اطلاعات به یک مغازه حمله کرده و صاحب مغازه را دستگیر نمودند.

این فرد را برای دستگیری گونی روی سرش کشیده و سوار ماشین کرده و از محل دور شدند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy