پرونده سازی علیه زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان اوین

150
پرونده سازی علیه زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان اوین
پرونده سازی علیه زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان اوین

پرونده سازی علیه زنان زندانی ادامه دارد چنانچه روز گذشته زندانیان سیاسی خانمها آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی با یک پرونده جدید به اتهام اخلال در نظم زندان؛ فراخونده شدند. این چندمین بار است که این دو فعال مدنی و سیاسی به دادسرای اوین فراخونده میشوند. احضار این دو فعال مدنی، به شعبه ۴ دادگاه انقلاب بوده است. گلرخ ایرایی علاوه بر احضار به شعبه ۴، به شعبه ۵ دادگاه انقلاب نیز احضار شده است. هر دو نفر به دلیل توضیح‌ ندادن دلیل احضار و عدم احضار کتبی، از حضور در دادسرا خودداری کرده‌اند.

در جریان قیام سراسری مردم ایران آتنا و گلرخ هر یک به صورت جداگانه از قیام گرسنگان دفاع نمودند.

گلرخ با ابراز همبستگی با قیام کنندگان نوشت: در این روزها آنچه مهم است تداوم حضور است و آگاهانه گام برداشتن و تاب آوردن رعب و وحشتی که ایجاد می کنند.

پایان راه یقیناً دست یافتنی خواهد بود وقتی که بخواهیم و باور کنیم. باید ترفندهای حریف را بشناسیم و در فراز و فرودهای راه مبارزه به دور از احساسات و سرخوردگی و نومیدی به نقطه پایان که همانا آزادی از بند استبداد وارتجاع است بیندیشیم.

در چنین روزهایی که مرز دروغین بین دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب در باور مردم از میان برداشته شد و نیرنگ های مکارانه بی تدبیران بی اثر گشت،

و آتنا نیز در نامه اش نوشت:ما نسل سوخته انقلاب تحریف شده ۵٧ و نسل سوخته جنگ ٨ساله و نسل سوخته سرکوبها و اعدام های دهه ۶٠هستیم، ما فراموش شدگانیم و جز نعره سلاحی نیست! در این روزها که بیش از هر روز دیگری دوست داشتم آزاد بودم و در کنار مردم، در این روزها که بیش از هر روزی از زندانی بودنم بغض دارم و غمگینم، از پشت همین میله های زندان اوین، از داخل بند زنان این زندان خطاب به مردم شریف ایران خواهم گفت اگر آزادی خواهی و حق خواهی شما جنایت تلقی میشود، من هم در کنار شما با افتخار یک جنایت کارم!
آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی فعالین حقوق کودک و فعالین مدنی هستند که در بند نسوان زندان اوین محبوس میباشند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy