قاسم سلیمانی آرزو کرد که کاش در دوره قیام او را ده بار آتش میزدند

211

قاسم سلیمانی آرزویش را بیان کرد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نسبت به قیام سراسری مردم ایران که در اکثر شهرهای میهن برای حداقل های معیشتی خود به پا خاسته بودند، واکنش نشان داد.

او که نمیخواست از آتش زدن و به زیر کشیدن عکس خودش در یکی از خیابانهای شیراز توسط مردم را به روی خودش بیاورد پرچم را بهانه کرد و گفت: ای کاش به جای پرچم، من را ده بار آتش می‌زدند؛ چرا که ما برای نشاندن پرچم بر هر قله‌ای ده‌ها شهید داده‌ایم.

این قاتل البته این را هم نگفت که برای برافراشته کردن پرچم خونریز خودش چه تعداد مردم منطقه را به کشتن داده است و چه میزان آتش افروزی کرده که فقط جمهوری اسلامی را سرپا نگه دارد و به قول خودش با افروختن جنگ در منطقه امنیت را برای حکومت مورد نظرش برقرار کند! فیلم بالا یکی از خیابانهای شیراز است. روز نهم دی را در این شهر نشان میدهد و معامله ای که مردم با تصویر جناب سردار!  مردم عکس ایشان را که دیدند درنگ نکردند و سریعا پایین کشیدند.

البته این پیام ایشان را جوانان قیام آفرین حتما مد نظر قرار خواهند داد! و هر کاری را به موقع خودش انجام میدهند سردار! بهتر است زیاد عجله نکنند!

نامه رسیده

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy