حمله غارت شدگان به موسسه کاسپین با پرتاب شیشه و تخم مرغ و بستن موسسه + فیلم

93

صبح امروز پنجشنبه ۲۸دی ماه ۹۶ اعتراض کاسپین با حمله غارت شدگان به موسسه کاسپین صورت گرفت. غارت‌شدگان مؤسسه اعتباری کاسپین در اعتراض به ربوده شدن اموالشان توسط این موسسه غارتگر مقابل شعبه در تهران سعادت آباد این موسسه تجمع کرده خواستار باز گرداندن اموال به غارت رفته خود شدند.

سپرده گذاران عصبانی میخواهند که شعبه ها را  ببندند. یکی از تجمع کنندگان میگوید وقتی که سپرده های مردم را نمیدهد برای چی باز است. شعبه کاسپین با حمله سپرده گذاران بسته شد. آنها که عدم پاسخگویی مدیران به خشم آمده بودند با شیشه و تخم مرغ به این موسسه حمله کرده و شعار میدادند مرگ بر دزد

از دیگر شعارهای غارت‌شدگان علیه دزدی و کلاهبرداری سپاه پاسداران در پوشش این موسسه مالی  به قرار زیر بوده است:

 «مجوزا بهانه بود دزدی زیرکانه بود»

«مرگ بر دزد»

و «کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده».

مال غارت شدگان موسسات مختلف کاسپین در روزهای اخیر چندین تجمع در شهرهای تهران رشت و مشهد در اعتراض به اموال به غارت رفته خود برگزار کرده اند.

هر تجمعی نسبت به تجمع قبل با شعارهای کوبنده تری برگزار میشود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy