مالباختگان بدرتوس کاسپین مقابل استانداری مشهد تجمع کردند

106
تجمع مال غارت شدگان بدرتوس کاسپین مقابل استانداری مشهد
تجمع مال غارت شدگان بدرتوس کاسپین مقابل استانداری مشهد

مالباختگان بدرتوس کاسپین مقابل استانداری مشهد تجمع کردند امروزچهارشنبه۲۷دی۹۶ تجمع حق طلبانه غارتشدگان مظلوم بدرطوس مقابل استانداری مشهد برگزار شد. بر روی پلاکارد بزرگی که بر دست داشتند نوشته شده بود بدر توس کاسپین سه سال دربدری وعده و عدم پرداخت پول

ما حسین وار خون شهیدان پایمال شده را احیا خواهیم کرد

آنان همچنین شعار ميدادند:

سكوت هر رسانه ، حمايت از دزديه

 نه قاضی نه دولت نیستن به فکر ملت

این تجمع کنندگان در روزهای گذشته هم بارها در مقابل این موسسه غارتگر تجمع کرده بودند. چنانچه روز ۲۵ دی آنها در مقابل صدا و سیمای مشهد تجمع کرده و خواستار رسیدگی به اموال به غارت رفته خود شده بودند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy