خفه کردن صدای فرهنگیان معترض با حرفی که فرماندار ماهشهر زد

95
خفه کردن صدای فرهنگیان معترض با حرفی که فرماندار ماهشهر زد
خفه کردن صدای فرهنگیان معترض با حرفی که فرماندار ماهشهر زد

خفه کردن صدای فرهنگیان معترض با حرفی که فرماندار ماهشهر زد. صبح امروز چهارشنبه ۲۸دیماه فرهنگیان ماهشهر در اعتراض به انتصاب یک مدیر غیر بومی به عنوان رییس اداره آموزش و پرورش این شهرستان مقابل فرمانداری تجمعی برگزار کردند.

حرف معترضان این بود که می گفتند دیناروند که به عنوان رییس اداره آموزش و پرورش گذاشته شده به دلیل غیر بومی بودن مناسب نیست و چرا از شهر خودمان از مدیران لایقی که داریم استفاده نمیکنید.

در همین روز فرماندار در پاسخ مردم به این انتصاب حرفی زد که دهان معترضین را با آن حرف ببندد در مراسم معارفه رییس جدید آموزش و پرورش گفت: هر کسی که در ابتدای کار دیناروند، رییس جدید آموزش پرورش سنگ اندازی بکند خائن به شهرستان و مردم ماهشهر است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy