تجمع و اعتصاب رانندگان در مشهد و تهران و اعتصاب راهداران خوزستان

123
تجمع و اعتصاب رانندگان در مشهد و تهران و اعتصاب راهداران خوزستان
تجمع و اعتصاب رانندگان در مشهد و تهران و اعتصاب راهداران خوزستان

تجمع و اعتصاب رانندگان در مشهد و تهران و اعتصاب راهداران خوزستان، رانندگان کشت و صنعت آستان قدس رضوی در مشهد و رانندگان بخض خصوصی شرکت واحد تهران برای احقاق حقوقشان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شهرتهران

روز چهارشنبه ۲۷دی ۹۶رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اعتصاب رانندگان کشت‌وصنعت آستان قدس در اعتراض به پایمال شدن حقوقشان

در همین روز رانندگان کشت و صنعت آستان قدس رضوی در مشهد نیز در اعتراض به حقوق از دست رفته شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

اعتصاب کارگران گشت راهداری استان خوزستان

روز سه‌شنبه۲۶دی‌ماه۹۶ جمعی از کارگران گشت راهداری استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت ماه‌ها مطالبات خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

یکی از این راهداران گفت: کارگران گشت راهداری در شهرهای مختلف استان بیش از یکسال حقوق معوقه دارند این کارگران از شهرستانهای  حمیدیه، هندیجان، هفتگل، دهدز و ایذه میباشند.

وی عنوان کرد: علت این امر پرداخت نشدن مطالبات توسط سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه ها به پیمانکاران عنوان شده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy