تجمع مال غارت شدگان موسسه ثامن تهران در مقابل ساختمان این اداره

91
تجمع مال غارت شدگان موسسه ثامن تهران در مقابل ساختمان این اداره
تجمع مال غارت شدگان موسسه ثامن تهران در مقابل ساختمان این اداره

 تجمع مال غارت شدگان موسسه ثامن تهران در مقابل ساختمان این اداره امروز چهار‌شنبه۲۷دی‌ماه۹۶ غارت‌شدگان مؤسسه ثامن الحجج در اعتراض به دزدی پولهایشان که مشخصا توسط سپاه پاسداران ربوده شده است مقابل ساختمان سرپرستی این موسسه در خیابان کریمخان تجمع کردند این تجمع  بنا به فراخوان روز قبل که مال غارت شدگان موسسه اعتباری ثامن داده بودند، صورت گرفته است.

این مالباختگان نزدیک به سه سال است که نمیتوانند اموال به غارت رفته خود را از این موسسه دزد پس بگیرند.

در این تجمع مال باختگان شعار میدادند:

«پول مارو پس بدید»

« یکی بیاد جواب بده»

«دزد نباشین جواب بدین».

تجمع کنندگان همگی از زنان و مردان مسن بودند که به خاطر مال به غارت رفته شان در خیابان فریاد میزدند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy