عزاداران سانچی با طبل و سنج به دریا زدند تا دریا عزیزانشان را برگرداند+ فیلم

87

عزاداران سانچی با طبل و سنج به دریا زدند تا دریا عزیزانشان را برگرداند امروز مردم بوشهر برای قربانیان نفت کش سانجی که در روز ۲۴ دی پس از یک هفته سوختن به دریا فرورفت ، عزاداری کردند.

در جنوب ایران وقتی کسی غرق می‌شود کنار دریا آنقدر سنج و دمام می‌زنند تا امواج جنازه را برگرداند.

مردم بوشهری در کنار دریا برای قربانیان نفتکش سانچی دست به عزاداری زدند و با خانواده های قربانیان همدردی نمودند.

نفت کش سانچی یک هفته قبل در اثر برخورد با یک کشتی دیگر دچار تصادف شد و از آن روز به بعد بدون اینکه کمکی برسد در آتش سوخت و تمام شد و روز قبل آخرین بقایای کشتی به عمق دریا فرو رفت.

به قرار اطلاع کشتی مذکور قبل از اینکه دچار حادثه شود تمام ارتباطاتش را قطع کرده بود. این کشتی  پس از قطع رادارهای ارتباطی به سمت کره شمالی مسیر خود را تغییر داده است.

که پس از آن مورد حمله کشور چین قرار میگیرد دلیل اینکه چین هیچ کمکی به مسافران کشتی ایرانی نمیکند همین موضوع بوده است.

تمام خدمه کشتی چینی نجات پیدا کردند!  تمام خدمه ایرانی کشته شدند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy