تجمع اعتراضی کارگران پارس جنوبی و معدن ذغال سنگ طرزه

56
تجمع اعتراضی کارگران پارس جنوبی و معدن ذغال سنگ طرزه
تجمع اعتراضی کارگران پارس جنوبی و معدن ذغال سنگ طرزه

تجمع اعتراضی کارگران پارس جنوبی و معدن ذغال سنگ طرزه تجمعات اعتراضی کارگران ادامه دارد. آنان مستمرا برای حقوق معوقه خود در مقابل کارخانه ها فرمانداری های حکومت و … تجمع میکنند. کارگران در آستانه سال نو نگران وضعیت خود در سال آینده هستند.

روز یکشنبه۲۴دیماه۹۶ حدود صد نفر از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در کنگان دراعتراض به تاخیر طولانی در پرداخت دستمزد‌هایشان دست از کار کشیدند و در ورودی مجتمع تجمع کردند.

همچنین دروز شنبه۲۳دی‌ماه۹۶ حدود ۶۰۰ نفر از کارگران شیفت صبح معدن زغال سنگ طزره از زیرمجموعه‌های معادن زغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ماه حقوق تجمع کردند.

کارفرما به این کارگران مستمرا  وعده پرداخت مطالبات معوقه را می‌دهد اما در عمل هیچ خبری از پرداخت دستمزد‌ها نیست.

معدن زغال سنگ طزره می‌گویند؛ در گذشته نیز چنین وعده‌هایی دریافت کرده‌اند اما در آستانه نوروز سال ۹۷ نگران تجمیع مطالبات مزدی خود هستیم.

این کارگران حقوق آبان و آذر خود را دریافت نکرده اند.

این کارگران علاوه بر حقوق با مشکل معوقات بیمه و ..  نیز روبرو شده است.

از قرار اطلاع این کارگران که بابت دستمزد آبان و آذر طلبکارند.

کارگران میگویند در گذشته وعده‌هایی دریافت کرده‌اند اما در آستانه نوروز سال ۹۷ نگران تجمیع مطالبات مزدی خود هستیم..

تلگرام  ما

https://t.me/Iran_news_ajancy