انفجار مهیب کرمانشاه باعث آسیب خسارت به چند منزل مسکونی و جراحت چند نفر از ساکنان شد

1126
انفجار مهیب کرمانشاه باعث آسیب خسارت به چند منزل مسکونی و جراحت چند نفر از ساکنان شد
انفجار مهیب کرمانشاه باعث آسیب خسارت به چند منزل مسکونی و جراحت چند نفر از ساکنان شد

انفجار مهیب کرمانشاه باعث آسیب خسارت به چند منزل مسکونی و جراحت چند نفر از ساکنان شد

بنا به اطلاع منابع خبری آژانس ایران خبر، حوالی ساعت ۱۷۳۰ انفجار مهیبی در یکی از پادگانهای کرمانشاه رخ داد که منجر به خسارت به چند خانه و شکسته شدن شیشه منازل شد و همچنین نوری سبزرنگ یکباره  در آسمان گیلانغرب و گواور  مشاهده شد.

بلافاصله پس از انفجار تعدادی آمبولانس اورژانس به سمت منازلی که آسیب دیده  بودند حرکت کردند.

پادگان تنگ کنشت مربوط به ارتش است ولی ادامه آن به پادگانهای سپاه ختم میشود در پادگان سپاه تونل موشک تاسیس کرده اند. هنوز از کم کیف این انفجار و دلیل آن اطلاعی در دست نیست.

این پادگان بین دو کوه قرار دارد.

تلگرام  ما

https://t.me/Iran_news_ajancy