اعتصاب نیمه شب هفت تپه و تجمع اعتراضی مالباختگان کیشکور خودرو و نگهبانان شهرداری رشت

128
اعتصاب نیمه شب هفت تپه و تجمع اعتراضی مالباختگان کیشکور خودرو و نگهبانان شهرداری رشت

اعتصاب نیمه شب هفت تپه و تجمع اعتراضی مالباختگان کیشکور خودرو و نگهبانان شهرداری رشت بنا به گزارشات رسیده امروز یکشنبه ۲۴دیماه ۹۶ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه مجددا از نیمه شب شروع شد همچنین خبر از دو تجمع اعتراضی در دو شهر سرباز و رشت بوقوع پیوست. این دو تجمع مربوط به مالباختگان کیشکورخودرو سرباز و نگهبانان شهرداری یزد بود:

اعتصاب نیمه شب در شرکت نیشکر هفت تپه

شنبه شب۲۳دی‌ماه۹۶ بخشهای کارخانه و کشاورزی و بعضی از قسمتهای شرکت نیشکر هفته‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های بهمن و اسفند ۹۴ دست به اعتصاب زدند

این کارگران در شب گذشته با تجمع  در محوطه یارد بهره برداری این شرکت توانستند به مدت دو ساعت تولید شکر و آسیاب های الف و ب را در اعتراض به خلف وعده های مکرر مدیران متوقف کنند

صبح شنبه نیز جمعی از کارگران بخش کشاورزی و آبیاری در اعتراض به همین موضوع در محوطه شرکت تجمع کردند.

کارگران پس از دو سال تاخیر در پرداخت دستمزد خود ،اکنون خواهان پرداخت آن هستند و از شنیدن وعده های دروغ از طرف مسئولین شرکت خسته شدند

تجمع اعتراضی برخی از مالباختگان کیشکور خودرو:

روز شنبه ۲۳ دی۹۶ تعدادی از غارت شدگان جریان کلاهبرداری میلیاردی “کیشکور خودرو” در مقابل فرمانداری و دادگستری شهرستان سرباز تجمع کردند.

شاکیان مالباخته جریان کیشکور خودرو به روند پرونده کلاهبردار تهرانی احمد میرمحمدی اعتراض کردند.

تجمع اعتراضی  نگهبانان شهرداری رشت درمقابل درب شرکت نظم گیل:

در پی عدم دریافت حقوق در سه ماه گذشته روز شنبه۲۳دیماه۹۶ نگهبانان شهرداری رشت در مقابل درب شرکت نظم گیل  دست به تجمع زدند.

آنها فراخوان داده اند که فردا،۲۴ دي ماه، از ساعت ۱۰صبح  تجمع خواهند داشت.

تلگرام  ما

https://t.me/Iran_news_ajancy