کلیپ بسیار زیبا بیاد شهدای کهریزک های ایران

76

کلیپ بسیار زیبا بیاد شهدای کهریزک های ایران برای نشر در اختیار آژانس ایران خبر قرار گرفته است! ضمن تشکر از این همراه گرامی، امیدواریم که در یک روز خوب در یک آینده بسیار نزدیک در جشن بزرگی که با حضور همه آزادیخواهان و زندانیان سیاسی و همه مردم زجر کشیده ایران برگزار میکنیم، زیباترین سرود را با هم بخوانیم.

بی شک در‌ آن جشن بزرگ سینا و ستار و وحید و تمامی شهدای قیام حضور خواهند داشت!

خوش خرامان میروی ای جان من بی من مرو!

سر و خرامان منی در دل و جان بی من مرو!

این جهان با تو گسست و آن جهان با تو خوش است!

این جهان بی من نباش و آن جهان بی من مرو!

مونس شبهای دل زارم ای تو شدی همه دار و ندارم!

ای که تو شدی همه دار و ندارم یارب یارب یارب یارم!

مرحم قلب و دل بیقرارم ای که تو شدی همه دار و ندارم!

یارب یارب یارب یارم

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy