اعتصاب کارگران نیروگاه یزد همچنان ادامه دارد

77
اعتصاب کارگران نیروگاه یزد همچنان ادامه دارد
اعتصاب کارگران نیروگاه یزد همچنان ادامه دارد

اعتصاب کارگران نیروگاه یزد همچنان ادامه دارد اعتصاب کارگران نیروگاه یزد که از روز پنجشنبه ۲۱دیماه شروع شده بود ادامه پیدا کرده است.

این کارگران از پنجشنبه به اعتصاب سراسری پیوستند و تا امروز شنبه۲۳ دیماه هنوز استوار است.

اعتصابات کارگران با اعتصاب کارگران محروم از نفتگران عسلویه و پارس جنوبی شروع  شد و تا بازارهای طلافروشان رفت و به کامیونداران اصفهان و یزد نیز رسید.

امروز هم کامیونداران معدن انگوران زنجان خودروهای عظیم و سنگین خود را در جاده به نشانه اعتصاب و اعتراض پشت سر هم پارک کردند و حالا شاهد اعتصاب در نیروگاه یزد هستیم.

اعتصاب کامیونداران حامل سوخت رسانی پالایشگاه در اصفهان و یزد باعث شد که تعداد زیادی از پمپ بنزینها تعطیل شود و مردم برای تهیه بنزین در اماکنی که سوخت موجود بود تجمع کرده بودند.

اعتصابات کارگران و بازاریان در راستای قیام عمومی مردم ایران است و باید تداوم پیدا کند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy