اعتصاب کارگران سد شفارود تا رسیدن به حقوقشان ادامه خواهد داشت

58
اعتصاب کارگران سد شفارود تا رسیدن به حقوقشان ادامه خواهد داشت
اعتصاب کارگران سد شفارود تا رسیدن به حقوقشان ادامه خواهد داشت

اعتصاب کارگران سد شفارود تا رسیدن به حقوقشان ادامه خواهد داشت. امروز شنبه۲۳دی۹۶ کارگران سد شفارود رضوانشهر گیلان در ادامه اعتصاب گفتند که تا پایان و تا رسیدن به حقوقشان دست از اعتصاب بر نخواهند داشت.

این کارگران گفتند:«دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم و کنار هم تا پایان می‌مانیم»

کارگران سد شفارود رضوانشهر گیلان هفت روز است که دست از کار کشیده و در اعتصاب کار هستند.

آنها هفت ماه حقوق عقب افتاده دارند. و میگویند دیگر توانی برای ادامه زندگی برایمان باقی نمانده است. یکی از این کارگران گفت: در این چند روز اعتصاب هیچکدام از مسولین سراغ ما نیامدند که بگویند درد شما چیست و هیچ گرهی از کار ما گشوده نشده است.

این کارگران که به صورت پیمانی استخدام شده اند از شش ماه پیش تاکنون مطالبه مزدی و بیمه ای خود را دریافت نکرده اند. آنها از روز هفدهم دیماه در اعتراض به همین مشکل در محل خود تجمع کرده و در انتظار دریافت حقوق معوقه خود هستند.

علاوه بر حقوق تاکنون ۴ ماه از بیمه کارگران عبور کرده و برایشان مشکلات عدیده ای بوجود آورده است.

این کارگران که تا ساعت چهار بعد از ظهر کار میکنند حتی از خوردن ناهار سر کار هم محروم هستند و به آنها هیچگونه الزامات کاری از قبیل دستکش و لباس کار و .. داده نشده است.

قرار شد نماینده کارگران تعیین کنیم که بعد خودشان هفت نفر را صدا زدند به عنوان نماینده کارگران اما این هفت نفر بسرعت تسویه شدند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy