کشته شدن چهار زن در اثر تیراندازی در قبرستان کرمانشاه

204
کشته شدن چهار زن در اثر تیراندازی در قبرستان کرمانشاه
کشته شدن چهار زن در اثر تیراندازی در قبرستان کرمانشاه

کشته شدن چهار زن در اثر تیراندازی در قبرستان کرمانشاه در اثر تیراندازی به سمت مردمی که در یک قبرستان جمع شده بودند چها زن جان خود را از دست دادند.

این تیراندازی که توسط سرنشینان یک دستگاه پراید صبح امروز ۲۳دی ماه ۹۶ حوالی ساعت ۱۰انجام شده، باعث کشته شدن چهار زن گردیده است.

بنا به گزاراشات رسیده عامل یا عاملان تیراندازی از صحنه گریخته اند و پلیس نتوانسته آنها را دستگیر کند!

 پلیس اطلاع داده که عوامل تیراندازی را شناسایی کرده است اما مردم به گزارشات رسانه های حکومت اعتماد ندارند.

بدیهی است قتل و جنایت و کلیه بحرانهای اجتماعی که روزانه بر تعداد آن افزوده میشود، از فجایعی است که در حکومت ضد مردمی بر سر مردم ایران آوار شده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy