صحنه هولناک دیوار روبروی بیمارستان دریانی ونک – مانا ارجمند

347

صحنه هولناک دیوار روبروی بیمارستان دریانی ونک – مانا ارجمند یک عابر دردمند که از کنار بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد عبور میکرده صحنه هولناک مقابل بیمارستان را با یک فیلم کوتاه عیان کرده است. بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد یا دریانی در میدان ونک واقع است.

این یک بیمارستان مربوط به اورولوژی و مشکلات کلیه و .. است.

درست روبروی این مرکز شیک و زیبا دیواری وجود دارد که همه چیز را عیان میکند! آگهی های فراوان فروش اندام انسان بقدری زیاد است که توان نگاه کردن نداری!

کلیه سالم فروشی

کلیه جوان ۱۸ساله فروشی

کلیه فروشی، شماره تلفن

کبد فروشی، شماره تلفن

مغز استخوان فروشی، شماره تلفن

قرنیه چشم فروشی، شماره تلفن

کیسه خون فروشی، شماره تلفن

کودکم فروشی، شماره تلفن

دخترم فروشی، شماره تلفن

نوزادم فروشی، شماره تلفن

نوزاد به دنیا نیامده ام فروشی، شماره تلفن

……فروشی فروشی ، شماره تلفن

بگذریم از قضایای پشت پرده فقر در موضوعات خانوادگی که به طلاق و خودکشی و تن فروشی زنان و دخترانمان میکشد! از آنها بگذریم گرچه  نمیشود گذشت.

همه چیزم فروشی تا بتوانم نان بخورم تا زنده باشم! این چه زندگی است؟

میخواهم کودکانم زنده بمانند این چه زندگی است!

این  دیوار سفید و دردناک با خطوط درهم برهمش که هر کدام از نویسندگان سعی کرده نوشته خودش را برای فروش اجزای بدنش! بارزتر کند!

این دیوار روسیاهی حکومتی است که همه ثروت مردم را بلعیده و خرج کشتن خودشان میکند.

همه پول مردم ایران را خرج ابزار سرکوبی خودشان میکند و صرف تبلیغ برای کشتنشان میکند.

خرج بسیج میکنند که علیه مردم راهپیمایی کنند.

خرج تابلوهای  تهدید میکند و … در یک کلام تمام کرامت انسانی ما را به پایین ترین سطح تنزل میدهند تا بتوانند حکومت کنند!‌

این حرف دقیقی است که هرکه با این حکومت دست دارد نان در خون مردم میکند و در دهان خود و خانواده اش میگذارد.

این نان خون جگر مردم ایران و خون شهدای قیام ایران است که هرگز نمی خسبد. خونی از جنس آتشین و بنیان کن.

آتشی فنانپذیر و جاویدان! صبر کنید!

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy