شب هفت شهید وحید حیدری بر سر مزار این شهید در بهشت زهرا در اراک

90

شب هفت شهید وحید حیدری بر سر مزار این شهید در بهشت زهرا در اراک امروز پنجشنبه۲۱ دی ماه؛ مراسم شب هفت شهید وحید حیدری بر سر مزار این شهید در بهشت زهرا در اراک؛ با حضور بیش از هزار نفر از مردم این شهر برگزار شد.

امروز مردم اراک خشم خود را فرو خوردند تنها زجه های مادر بود که دیوار دلها را می شکست و به قلبها می نشست و همدردی میکرد. اگرچه امروز بر مزار این شهید بر فقدانش گریستیم اما مطمئن هستیم که خون به ناحق ریخته جوانان ایران بی پاسخ نخواهد ماند و آتشی که دیروز شعله کشید دوباره مشتعل خواهد شد و این بار ریشه خواهد سوزاند. نه او و نه دیگر شهدا هرگز نمرده اند. آنها زنده هستند. زیرا که کوه نمی میرد!

نمرده است
که شور و شعور نامیر است

شکسته نیست
که همواره کوه پا برجاست

نخفته است
که شعرش پیام بیداری است

به سربلندی و افتادگی که خود می گفت
چو آبشار و چو رود

همیشه در وطن و کوه و دشت آن جاری است
به روی سینۀ میهن نشان هشیاری است.

یاد شهدای راه وطن هماره در قلبهای ایرانیان پا برجا و استوارباقی خواهند ماند. در روز آزادی میهن آنها کلام سرودهای ما خواهند بود، در شادیهای کودکان حضور خواهند داشت و در جشن تساوی گندم با ما شادمانه خواهند رقصید.

شعر از گرمارودی

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy