سینا قنبری در قبر پدرش خاک شد – خون همچون تو نخسبد بر زمین

263
سینا قنبری در قبر پدرش خاک شد – خون همچون تو نخسبد بر زمین
سینا قنبری در قبر پدرش خاک شد – خون همچون تو نخسبد بر زمین

سینا قنبری در قبر پدرش خاک شد – خون همچون تو نخسبد بر زمین سینا قنبری شهید قیام سراسری مردم ایران علیه وضعیت فجیع معیشتی ۲۱ساله بود. سینا قنبری را در قبر پدرش دفن کردند. مردم مزار او را نقل باران کردند.

بر بالای مزار سینا سوره قدر نوشته شده است:

مهترین شب زندگی سینا همان شبی بود که در مقابل ظلم و ستم و فریب ایستادگی کرد و کشته شد.

وما ادراک مالیله القدر و تو چه میدانی که شب قدر چه شبی است!

سلام هی حتی مطلع الفجر و سلام می بارد آن شب تا زمانی که صبح فرا برسد و خدا با قیام کنندگان است! او به جای تسلیم و اعتیاد و خودکشی قیام کرد!

این قیامی است تا پیروزی و سر ایستادن ندارد ممکن است جوانان ما را در زندانها زیر شکنجه بکشند!‌ ممکن است مردم ما را در خیابان تحقیر کنند اما این انقلاب سر ایستایی ندارد و ناگزیر پیروز میشود این حقیقت را کودکانی که از مدرسه باز میگشتند و شعار مرگ بر دیکتاتور میدادند، برای همه یادآوری کرد.

صحنه خاکسپاری سینا اگرچه پر درد و تاسف انگیز بود اما یک حقیقت را در خود به بلندترین صدا بیان میکرد که او به جای اینکه بر زانوانش بمیرد!‌

جلوی دیکتاتور ایستاد و نه گفت و شایسته بیشترین درود مردم ایران است!

خون چونان او همچون خون سیاوش و بابک و همه دلاوران شهید قیام ۸۸ و تمامی قتل عام شدگان این دوره سیاه تاریخ هرگز نخسبد برزمین!

سیاوش بنالید بر کردگار، که ای برتر از گردش روزگار

یکی شاخ پیدا کن از تخم من، چو خورشید تابنده بر انجمن

که خواهد از این دشمنان کین من، کند در جهان تازه آیین من

بر سنگ مزارش حک شده:

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست

وز عمر مرا جز شب زیجور نماندست

هنگام وداع تو زبس گریه بکردم

دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست

سینا قنبری متولد ۱۷دی۷۵ بود. جنایتکاران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران  او را در زندان اوین به قتل رساندند.

ظهر روز سه‌شنبه ۱۹ دی ۹۶ با حضور نیروهای امنیتی در قلعه‌نو شهرری در قبر”پدرش”به خاک سپرده شد.

مردم قبر وی را نقل باران کردند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy