اسامی دستگیرشدگان ایذه که نوجوانان و جوانان ۱۶تا۲۴ساله هستند

101
اسامی دستگیرشدگان ایذه نوجوانان و جوانان 16تا24ساله هستند
اسامی دستگیرشدگان ایذه نوجوانان و جوانان 16تا24ساله هستند

اسامی دستگیرشدگان ایذه که نوجوانان و جوانان ۱۶تا۲۴ساله هستند در روزهای قیام ایران تعداد زیادی از جوانان قیام کننده دستگیر شده اند. این دستگیریها که از روز ۷دی شروع شده بود همچنان ادامه دارد.

ابعاد دستگیریها بسیار زیاد است، زندانها جایی برای نگهداری زندانیان جوان ندارند و بنا به گفته یکی از زندانیان آزاد شده فرزندان مردم بر روی هم تلنبار شده اند. محمود صادقی گفت تعداد دستگیر ‌شدگان به ۳۷۰۰تن می‌رسد، اما آمار بسیار بالاتر از اینهاست.

نماینده ایذه گفت از آمار دستگیر ‌شدگان اطلاع دقیق ندارد ولی اغلب دستگیر ‌شدگان نوجوانان و جوانان بین ۱۶تا ۲۴ساله هستند. بر اساس گزارشها صدها تن در این شهر بازداشت شده‌اند که اسامی ۳۶ نفر آنان به شرح زیر میباشد

۱-بهرام کاراوند فرزند علی بابا

۲-وحید کریمی فرزند محمود بک

۳-یاسر کرمی فرزند بیژن

۴-مهران کورکور فرزند ملک محمد

۵-طهماسب کوچکی فرزند رسول

۶-محمد سودایی فرزند عبد علی

۷-محمد کیانی فرزند غارتی

۸-محمد علی کیوانی فرزند محمد قلی

۹-محمد صارم فرزند عنایت الله

۱۰-حاجت شاسی پور فرزند تیمور

۱۱-مسلم احمدی بلوطکی فرزند یوسفعلی

۱۲-قدرت صیدی فرزند مراد علی

۱۳-سیاوش طاهری فرزند ناصر

۱۴-دانیال خسروی فرزند ستار

۱۵-کاظم احمدی بلوطکی فرزند فطوری

۱۶-حمید عالی محمودی فرزند عبدالعلی

۱۷-منصور خدابخشی فرزند پیرعلی

۱۸-امین اسماعیل وندی کلایی فرزند کریم محمد

۱۹-یعقوب حاتم نژاد مالمیر فرزند عبدالرضا

۲۰-مجتبی حسینی برآفتاب فرزند صادق

۲۱-روح الله عالی پور فرزند محمد صادق

۲۲-علی طاهری فرزند خسرو

۲۳-سعید آغاسی کلاسرخی فرزند محمد رحیم

۲۴-شایان مهدی پور فرزند عبدالحسین

۲۵-وحید الماسی بردمیلی فرزند ایرج

۲۶-مصطفی بداغی گله فرزند حسن علی

۲۷-امین سلیمانی فرزند علی

۲۸-اروین رمضانی پیانی فرزند کاووس

۲۹-مهران سعیدی فرزند الله کرم

۳۰-وحید رضایی سلگایی فرزند خسرو

۳۱-هادی سعیدی فرزند خانلر

۳۲-مصطفی احمدی فرزند مردعلی

۳۳-علی خواجه یار فرزند جهانگیر

۳۴-میثم کایدی فرزند عین الله

۳۵-محمود احمدی فرزند حسین

۳۶-آبدین بهادری فرزند کلبعلی

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy